MÖTESLOKALER

Så skapar du magi med rätt förutsättningar

MÖTESLOKALER

BJÖRKMANS KÖK:

20 KVM / MAX 12 PERS

Bottenvåning med ramp


SMEDEN:

I FLYGELN / 30 KVM / MAX 20 PERS / PROJEKTOR

Bottenvåning med ramp


PIGKAMMARE: FLYGELN: 20 KVM / MAX 8 PERS

Bottenvåning med ramp


RÄTTAREN:

I FLYGELN / 50 KVM / MAX 50 PERS / PROJEKTOR

1 trappa upp utan hiss


LADAN:

100 KVM /100 PERS

BIOSITTNING,

72 PERS

SKOLSITTNING / PROJEKTOR

bottenvåning med ramp

LINBODEN:

I MAGASINET / 35 KVM / MAX 30 PERS i biosittning / 28 skolsittning /PROJEKTOR

1trappa upp utan hiss


VI KAN ERBJUDA GUIDADE TURER TILL VÅRA KONFERENSGÄSTER

Tidsåtgång: ca 1 tim

Pris: 500:-


Turerna hålls av arkeolog som är väl bekant med Farstas forntid.

Kom och bekanta er med bronsåldern, vikingatiden i Farsta.


Återkom om nu vill boka till er konferens / möte