FARSTA FÖRENINGSRÅD

Vi är en förening av föreningar i Farsta med omnejd. Vi samarbetar för samlingslokaler och service till medlemsföreningarna.


Farsta Gård drivs självständigt för våra medlemmar och allmänheten av Farsta Föreningsråd med inriktning på mångfald, kulturell verksamhet och bevarande av gårdens lokaler och trädgårdar. Farsta Gård anordnar olika evenemang, konferenser samt uthyrning av gårdens lokaler till möten och festaktiviteter.


Farsta gård ägs av ett av Stockholms stads bolag "Stadsholmen" och hyrs av Farsta föreningsråd så att de lokala föreningarna får tillgång till samlingslokaler. Några föreningar har även kanslilokaler här.

Lokalerna hyrs även ut till andra verksamheter och privatpersoner.


Välkomna!

VÄRDEGRUND FARSTA GÅRD

  • Vid bokning av lokal på Farsta Gård intygar hyrestagaren att denne, samt eventuella medarrangörer som avser att bedriva verksamhet, arrangemang eller föreläsningar i den aktuella lokalen, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt grundläggande principer såsom jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.
  • Hyrestagare är skyldig att uppge arrangemangets innehåll och inriktning vid bokning av lokal på Farsta Gård.
  • Prövning av hyrestagare görs enligt värderingsgrunden och kan innebära att hyrestagare kan nekas tillträde.
  • Verksamhet, arrangemang eller föreläsningar som kan anses vara främlingsfientliga, rasistiska, antidemokratiska, våldsbejakande och kriminella får ej genomföras i Farsta Gårds lokaler.
  • Om hyrestagaren bryter mot Farsta Gårds värderingsgrund är detta att anse som kontraktsbrott och skäl för att omedelbart avhysa hyrestagarens verksamhet och fortsättningsvis neka uthyrning av lokaler på gården.
  • Kostnader som uppkommer i samband med stängning eller inställande av verksamhet, arrangemang eller föreläsningar enligt brott mot föreningens värdegrunder åligger hyrestagaren.

Styrelse

ordförande

Lars Bäck

073-4441984

vice

ordförande

Jonas Hjelmföreståndare

Carina Nydén

08-930 930

ledamöter

Cilla Hedberg

Karin Lekberg

Lisa Carlbom

Eva Gustafssonkassör

Magnus Marcks von Wurtenberg

ordinarie

revisorer

Jan Kårström

Rikard Werde


Suppleanter

Elfar Loftson
protokoll