FARSTA FÖRENINGSRÅD

Vi är en förening av föreningar i Farsta med omnejd. Vi samarbetar för samlingslokaler och service till medlemsföreningarna.

Farsta gård ägs av ett av Stockholms stads bolag "Stadsholmen" och hyrs av Farsta föreningsråd så att de lokala föreningarna får tillgång till samlingslokaler. Några föreningar har även kanslilokaler här.

Lokalerna hyrs även ut till andra verksamheter och privatpersoner.


Välkomna!

Styrelse

ordförande

vice

ordförande

Carina Sundbäck

föreståndare

Carina Nydén

08-930 930

ledamöter

Eva Gustafson

John-Pelle Pettersson

Anna Kellert

Elfar Loftsson

Sten Edebäck


kassör

Bo Irsten

ordinarie

revisorer

Nils Thor

08-604 98 66


Suppleanter

Marie-Lousie Gudmundsson

070-6666100


Bror Lord

073-084 37 00


protokoll