FARSTA FÖRENINGSRÅD

Vi är en förening av föreningar i Farsta med omnejd. Vi samarbetar för samlingslokaler och service till medlemsföreningarna.

Farsta gård ägs av ett av Stockholms stads bolag "Stadsholmen" och hyrs av Farsta föreningsråd så att de lokala föreningarna får tillgång till samlingslokaler. Några föreningar har även kanslilokaler här.

Lokalerna hyrs även ut till andra verksamheter och privatpersoner.


Välkomna!

Styrelse

ordförande

Lars Bäck


073-4441984

vice

ordförande

John-Pelle Pettersson

föreståndare

Carina Nydén

08-930 930

ledamöter

Eva Gustafson

Anna Kellert

Elfar Loftsson

Sten Edebäck


kassör

Carina Sundbäck

ordinarie

revisorer

Nils Thoor

08-604 98 66


Bror Lord

073-084370SuppleanterBo Irsten


Terje Gunnarson


protokoll